A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Konztv.) 15.§ (2) bekezdésével összhangban külföldi felhasználás céljából a miniszter felülhitelesíti a magyar központi államigazgatási szervek vagy közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására törvényben vagy kormányrendeletben feljogosított szervezetek, köztestületek vagy személyek által kiállított okiraton szereplő aláírást és bélyegzőnyomatot, feltéve, hogy e hatóságok aláírás- és bélyegzőmintájával rendelkezik. Az okiratok annak alapján, hogy mely állam hatóságai előtt kívánják azokat felhasználni két csoportba sorolhatók, így különbséget kell tenni az Apostille tanúsítvánnyal és a ’klasszikus’ miniszteri felülhitelesítéssel ellátandó okiratok között. Lényeges, hogy az eljárás megindításához szükséges kérelmen minden okirat esetében egyértelműen jelezzék, hogy mely országban fogják felhasználni.

A Konzuli és Állampolgársági Főosztály a fentieknek megfelelően azon államok vonatkozásában, amelyek részesei a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában 1961. október 5-én aláírt Egyezménynek (a továbbiakban: Apostille Egyezmény), az Apostille Egyezményt Magyarországon kihirdető 1973 évi 11. tvr-ben meghatározott körben az okiratokat Apostille tanúsítvánnyal látja el (az Egyezmény részes államainak folyamatosan frissített listája a www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=41 oldalon található). Ezekben az esetekben az okirat az Egyezményben részes bármely államban minden további felülhitelesítés nélkül felhasználható.

Azon államok tekintetében, amelyek nem csatlakoztak az Apostille Egyezményhez, a Konzuli és Állampolgársági Főosztály az okiratok miniszteri felülhitelesítését végzi el, ezekben az esetekben az okiratokat a Külgazdasági és Külügyminisztériumban történt felülhitelesítést követően a felhasználás szerinti ország Magyarországon akkreditált külképviseletének diplomáciai felülhitelesítésével is el kell látni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes okiratokat az Apostille tanúsítvány kiállítása, illetve a miniszteri felülhitelesítés előtt közbenső felülhitelesítéssel is el kell látni. Az ezt kiállító magyar hatóság okirat típusonként eltérő lehet (lásd: részletes útmutatók).

Az ügyfélfogadás rendje a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) Konzuli és Állampolgársági Főosztályának Hitelesítési Részlegén:

Okiratok beadására hétfőtől csütörtökig minden nap 9.00-12.00 óráig van lehetőség (sorszám szerint). Sorszám húzás 9:00-11:00 óráig. A felülhitelesített iratokat hétfőtől csütörtökig 15.00-16.00 óra között, míg pénteken 11.00-12.00 óra között érkezési sorrendben lehet felvenni.

Pénteken kizárólag az elkészült okiratok felvétele lehetséges!

Az okiratokat bárki írásbeli meghatalmazás nélkül beadhatja, és fel is veheti az átvételkor kiadott elismervénnyel.

Az ügyintézési határidő tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény irányadó. Tekintettel a nyári hónapokban tapasztalható jelentősen megnövekedett ügyforgalomra azt az év más hónapjaiban biztosított kedvezményt, mely szerint a felülhitelesített iratot a beadást követő napon (péntek kivételével, ld. fent) 15.00-16.00 óra között fel lehet venni, (amennyiben a felülhitelesítendő iraton lévő aláírás- és bélyegzőmintával rendelkezünk), a napi ügyforgalom függvényében tudjuk biztosítani.

Az okiratok felülhitelesítésének konzuli díja felülhitelesítendő aláírásonként 5500 Ft, a díj az okirat beadásakor, készpénzben (magyar forint), pontos összegben, vagy bankkártyával fizetendő.

Az Apostille tanúsítvány kiállítására vonatkozó részletes útmutató

Az Apostille tanúsítványt 2008. szeptember 1-től Magyarországon az alábbi szervek állítják ki:

 1. az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium, az igazságügyért felelős miniszter felügyelete alatt álló igazságügyi szakértői intézmények és a bíróságok által kiállított okiratok, továbbá az ezekről készített hiteles fordítások tekintetében az Igazságügyi Minisztérium
 2. a közjegyzők által készített, illetve hitelesített okiratok, továbbá az ezekről készített hiteles fordítások tekintetében a Magyar Országos Közjegyzői Kamara
  www.kozjegyzok.hu/index.php?menuid=108
 3. más szervek által kiállított okiratok, továbbá az ezekről készített hiteles fordítások tekintetében a Külgazdasági és Külügyminisztérium.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium eljárásrendjét az 1/2009. (I.9.) KüM rendelet szabályozza. A KüM rendelet 2. §-a értelmében az eljárás kérelemre indul. A kérelmet a felülhitelesíteni kívánt okirattal együtt bárki (meghatalmazás nélkül) személyesen benyújthatja a KKM Konzuli és Állampolgársági Főosztály Hitelesítési Részlegén: Budapest, II. ker. Nagy Imre tér 4. E épület földszint. Postán érkező kérelmeket nem tudunk elfogadni.

Apostille tanúsítvány kiállítása iránti kérelmet külföldön átvesznek a magyar külképviseletek is, amennyiben a tanúsítvány kiállítása a Külgazdasági és Külügyminisztérium vagy az Igazságügyi Minisztérium hatáskörébe tartozik (ld. fent). A Magyar Országos Közjegyzői Kamara hatáskörébe tartozó okiratok benyújtásával kapcsolatos tájékoztató a Kamara honlapján található (ld. fent).

A főbb okirattípusok Apostille tanúsítvánnyal történő ellátásának menete:

Anyakönyvi kivonat

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. 73/A.§ (8) bekezdése értelmében külföldi felhasználás céljából diplomáciai felülhitelesítéssel, valamint Apostille-tanúsítvánnyal a 2006. március 1-jét követően kiállított anyakönyvi kivonatot lehet ellátni.

Egyúttal felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes országok hatóságai csak a 6 hónapnál nem régebben kiállított anyakönyvi kivonatokat fogadják el!

 • 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium

Családi állapot igazolás/kivonat a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból

 • 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium

Egyházi magánokiratok

Gyámügyi okiratok

Hatósági állatorvos által kiállított okirat

Hatósági erkölcsi bizonyítvány

 • 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium

Illetőség igazolás/Jövedelemigazolás (Nemzeti Adó- és Vámhivatal)

 • 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium

Iskolai bizonyítvány

Diploma

Orvosi igazolás

 • 1. Állami Egészségügyi Ellátó Központ közbenső felülhitelesítés www.enkk.hu/index.php/hun
 • 2. Külgazdasági és Külügyminisztérium

Rendőrségi jegyzőkönyvek

 • 1. Belügyminisztérium közbenső felülhitelesítés
  (ügyfélfogadás előzetes telefonos időpont egyeztetés szerint: +36-1-441-1466)
 • 2. Külgazdasági és Külügyminisztérium

Tulajdoni lap

 • Külgazdasági és Külügyminisztérium

Gyakran előforduló olyan okiratok, amelyek Apostille tanúsítvánnyal történő ellátása nem a Külgazdasági és Külügyminisztérium hatáskörébe tartozik:

Cégbírósági okiratok, bírósági okiratok

Közjegyzői okiratok

A miniszteri felülhitelesítés rendjére vonatkozó részletes útmutató

A KKM a fent említett Apostille Egyezményben nem részes államokban felhasználni kívánt okiratokat Apostille tanúsítvány helyett felülhitelesítési záradékkal látja el. Az eljárás ebben az esetben is kérelemre indul. A kérelmet a felülhitelesíteni kívánt okirattal együtt bárki (meghatalmazás nélkül) személyesen benyújthatja a KKM Konzuli és Állampolgársági Főosztályának Hitelesítési Részlegén: Budapest, II. ker. Nagy Imre tér 4. E épület földszint. Postán érkező kérelmeket nem tudunk elfogadni.

A főbb okirattípusok felülhitelesítésének menete

Anyakönyvi kivonat

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. 73/A.§ (8) bekezdése értelmében külföldi felhasználás céljából diplomáciai felülhitelesítéssel, valamint Apostille-tanúsítvánnyal a 2006. március 1-jét követően kiállított anyakönyvi kivonatot lehet ellátni.

Egyúttal felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes országok hatóságai csak a 6 hónapnál nem régebben kiállított anyakönyvi kivonatokat fogadják el!

 • 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium
 • 2. Felhasználási ország Magyarországra akkreditált nagykövetsége

Cégbíróság, bíróságok

 • 1. Igazságügyi Minisztérium közbenső felülhitelesítés
 • 2. Külgazdasági és Külügyminisztérium
 • 3. Felhasználási ország Magyarországra akkreditált nagykövetsége

Családi állapot igazolás/kivonat a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból

 • 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium
 • 2. Felhasználási ország Magyarországra akkreditált nagykövetsége

Egyházi magánokiratok

Gyámügyi okiratok

 • 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma (Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság, ügyfélszolgálat) közbenső felülhitelesítés
  www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/elerhetosegek
 • 2. Külgazdasági és Külügyminisztérium
 • 3. Felhasználási ország Magyarországra akkreditált nagykövetsége

Hatósági állatorvos által kiállított okirat

Hatósági erkölcsi bizonyítvány

 • 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium
 • 2. Felhasználási ország Magyarországra akkreditált nagykövetsége

Illetőség igazolás/Jövedelemigazolás (Nemzeti Adó- és Vámhivatal)

 • 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium
 • 2. Felhasználási ország Magyarországra akkreditált nagykövetsége

Iskolai bizonyítvány

Diploma

Közjegyzői okiratok

 • 1. Magyar Országos Közjegyzői Kamara közbenső felülhitelesítés
  www.kozjegyzok.hu/index.php?menuid=108
 • 2. Külgazdasági és Külügyminisztérium
 • 3. Felhasználási ország Magyarországra akkreditált nagykövetsége

Orvosi igazolás

 • 1. Állami Egészségügyi Ellátó Központ közbenső felülhitelesítés www.enkk.hu/index.php/hun 
 • 2. Külgazdasági és Külügyminisztérium
 • 3. Felhasználási ország Magyarországra akkreditált nagykövetsége

Rendőrségi jegyzőkönyvek

 • 1. Belügyminisztérium
  (ügyfélfogadás előzetes telefonos időpont egyeztetés szerint: +36-1-441-1466)
 • 2. Külgazdasági és Külügyminisztérium
 • 3. Felhasználási ország Magyarországra akkreditált nagykövetsége

Tulajdoni lap

 • 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium
 • 2. Felhasználási ország Magyarországra akkreditált nagykövetsége