Utoljára módosítva: 2020. 07. 22.

Az országos tisztifőorvos járványügyi kockázati besorolása alapján az egyes országok biztonsági besorolása az alábbiak szerint módosult >>

A Külgazdasági és Külügyminisztérium a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény alapján a következőket közli:

I. Nem javasolja az utazást az alábbi országokba és térségekbe (Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet  [9. § (1) és (2); 21. § (3)] bekezdésének hatálya alá tartozó területek

(The Ministry of Foreign Affairs and Trade does not recommend the travel to the following countries and regions)

II. Fokozott biztonsági kockázatot rejtő országok és térségek 
(Countries and regions with higher security risk)

A Külgazdasági és Külügyminisztérium javasolja, hogy az alább felsorolt országokba, illetve térségekbe utazó magyar állampolgárok különös körültekintéssel készüljenek fel utazásukra, tanúsítsanak fokozott elővigyázatosságot az utazás idején, illetve lehetőség szerint, a körülmények javulásáig egyes helyekre való utazásukat halasszák későbbre. Ezt járványveszély, háborús, illetve polgárháborús fenyegetettség, terrorista támadások veszélye vagy más rendkívüli körülmény indokolhatja. Ilyen lehet pl., hogy a konzuli szolgálat a magyar állampolgárok konzuli védelmét valamely okból egyáltalán nem vagy csak rendkívüli nehézségek árán képes az adott országban ellátni. Előfordulhat az is, hogy valamely állam hatóságai az állam egész területére vagy meghatározott részére beutazási korlátozást rendelnek el. E körülményeket a Konzuli Szolgálat folyamatosan figyelemmel kíséri, s elhárulásukról megfelelő tájékoztatást ad.

Kérjük, hogy utazása előtt részletesen tájékozódjon a célország viszonyairól. Kérdései esetén hívja a Külgazdasági és Külügyminisztérium központi telefonszámát: 458-1000.

Az egyes országokra, régiókra vonatkozó figyelmeztetés részletesebb indokait az adott országra vonatkozó utazási tanácsoknál olvashatja. Járványügyi helyzetben javasoljuk az ÁNTSZ honlapjának megtekintését www.antsz.hu is. Nemzetközi oltásokkal kapcsolatos információ az Országos Epidemiológiai Központtól szerezhető be (www.oek.hu, tel.: 336-76-83).

Terrorizmussal, terrorfenyegetettséggel kapcsolatos általános figyelmeztetés

A terrorfenyegetettség – az egyes konfliktusok változó intenzitása mellett – világszerte továbbra is jelentős. A szélsőséges ideológiák fennmaradása - és több helyütt térnyerése –, bizonyos csoportok, és főként a fiatalság körében tapasztalható radikalizáció az erőszakos cselekedeteknek olyan megnyilvánulásaihoz vezet, amelyek nem csak a konfliktusok résztvevőire, hanem a polgári lakosságra, a turistákra, a külföldi munkavállalókra nézve is reális veszélyt jelentenek. A mozgatóerők rendkívül sokrétűek, vallási-ideológiai okoktól kezdve a gazdasági-szociális tényezőkön át az egyéni sérelmekig bezárólag akadhatnak olyan „érvek”, amelyek terrorista cselekmények elkövetésére indíttathatnak személyeket. A terrorista cselekmények sajátossága, hogy nem hagyományos harcászati célpontok ellen, hanem védtelen személyek, polgári intézményi struktúrák ellen irányulnak. Különösen nagy az ilyen erőszakos cselekmények veszélye az akut válsággócokban (a Közel- és Közép-Kelet, Afganisztán, Pakisztán, Észak- és Fekete-Afrika bizonyos térségeiben), de olyan övezetek/intézmények is célpontok lehetnek, ahol a terrorcselekmények figyelemfelkeltő hatása különösen nagy. Ez utóbbiakhoz sorolhatók a nyugati országokban történt - számos emberáldozatot követelő és a nemzetközi sajtóban kiemelt figyelmet kapó – merényletek. Viszonylag új fejleménynek tekinthetők a fejlett országokban – főként a bevándorlók körében – terjedő szélsőségesen radikális eszmék, amelyek terrorista cselekmények elkövetését indukálhatják.

A globális terrorfenyegetettség változatlan. Különösen azokban a térségekben lehet számolni terrorveszéllyel:

  • amelyek a múltban is terrorcselekmények célpontjai voltak,
  • ahol polgárháborús állapotok uralkodnak,
  • ahol katonai műveletek folynak,
  • ahol a terroristák a helyi lakosság támogatását élvezik.

A terrortámadások kiemelt célpontjainak számítanak a jelképértékkel bíró helyek, épületek, vallási központok, kormányzati és igazgatási épületek, a légi-, közúti-, vasúti és vízi közlekedési infrastruktúra, turisztikai központok, továbbá minden olyan hely, ahol emberek tömegben gyülekeznek.

A biztonsági besorolásokról itt olvashat >>