2020. 09. 01- től érvényes
Utoljára módosítva: 2021. 11. 30.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény és a  járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. Kormányrendelet alapján a következőket közli:

I. Utazásra nem javasolt országok és térségek

(Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet  [9. § (1) és (2); 21. § (3)] bekezdésének hatálya alá tartozó területek)

A világjárvány miatt a Külgazdasági és Külügyminisztérium utazásra nem javasolt országgá és térséggé minősítette a világ legtöbb országát (I. kategória). A II.2. pontban felsorolt országok azonban a fokozott biztonsági kockázatot jelentő országok és térségek (II. kategória) közé sorolódnak akkor, ha az utazás a II.1. pontban meghatározott célok valamelyike miatt történik.

II. Fokozott biztonsági kockázatot jelentő országok és térségek 

1. A Külgazdasági és Külügyminisztérium a 2. pontban felsorolt országokat a fokozott biztonsági kockázatot jelentő országok és térségek közé sorolja, ha az utazás az alábbi célok valamelyike miatt halaszthatatlan:

 • bírósági vagy hatósági eljáráshoz kapcsolódó eljárási cselekményen történő részvétel,
 • halaszthatatlan üzleti tevékenység vagy egyéb munkavégzés,
 • egészségügyi ellátás igénybevétele,
 • hallgatói vagy a tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése,
 • fuvarozási tevékenységgel összefüggő munkavégzéshez kapcsolódó utazás személyforgalomban,
 • halaszthatatlan családi eseményeken (házasságkötés, keresztelő, temetés) részvétel,
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti hozzátartozó gondozása, ápolása,
 • kiemelt jelentőségű, nemzetközi vonatkozású sport-, kulturális, illetve egyházi rendezvényen történő részvétel.  

Amennyiben a 2. pontban felsorolásra kerülő országokba történő beutazás célja az előző pontokban felsoroltak egyike, úgy az adott ország a beutazás szempontjából II. (fokozott biztonsági kockázatot jelentő) kategóriának minősül.

Amennyiben az utazás célja nem szerepel a felsorolásban, a Külgazdasági és Külügyminisztérium nem javasolja az utazást a 2. pontban felsorolt országokba.

2. A Külgazdasági és Külügyminisztérium a fokozott biztonsági kockázatot jelentő térségek és országok közé sorolja az alábbi országokat, ha az utazás az 1. pontban felsorolt célok valamelyike miatt történik:

 • Amerikai Egyesült Államok
 • Egyesült Királyság
 • Japán
 • Kanada
 • Kínai Népköztársaság
 • Koreai Köztársaság (Dél-Korea)

Amennyiben a halaszthatatlan utazás nem az 1. pontban felsorolt célok valamelyike miatt történik, úgy a fenti országok továbbra is az utazásra nem javasolt országok és térségek (I. kategória) közé sorolódnak.

3. Figyelemmel a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020 Korm.rendeletre, illetve annak módosításaira, valamint a vonatkozó KKM rendeletben foglaltakra, a II. biztonsági besorolási kategóriába, azaz a fokozott biztonsági kockázatot jelentő országok listájára kerültek:

* Az országba beutazási korlátozás van érvényben. A korlátozás mentes beutazás nem lehetséges.

4. Figyelemmel az uniós digitális Covid-igazolványról szóló rendelet 2021. július 1- jén történt hatálybalépésére a II. biztonsági besorolási kategóriába, azaz a fokozott biztonsági kockázatot jelentő országok listájára kerültek:

 • Andorrai Hercegség
 • Ausztria
 • Belgium
 • Bulgária
 • Ciprus
 • Cseh Köztársaság
 • Dánia
 • Észtország
 • Finnország
 • Feröer-szigetek
 • Franciaország
 • Görögország
 • Hollandia
 • Horvátország
 • Írország
 • Izland
 • Izrael Állam
 • Lengyelország
 • Lettország
 • Lichtenstein
 • Litvánia
 • Luxemburg
 • Málta
 • Monacói Hercegség
 • Németország
 • Norvégia
 • Olaszország
 • Panamai Köztársaság
 • Portugália 
 • Románia
 • Spanyolország
 • Svájc
 • Svédország
 • Szlovákia
 • Szlovénia
 • Vatikánvárosi Állam

Utazásra nem javasolt országok és térségek (I. kategória) közé tartozik az utazási céltól függetlenül valamennyi ország, amely az előzőekben nem került felsorolásra.

Az utazási tanácsok besorolás a magyar állampolgárok külföldre utazására vonatkozik. Ez semmilyen módon nem érinti a Magyarországra való visszatéréskor a 408/2020. (VIII.30.) Kormányrendelet alapján fennálló karanténkötelezettséget, nem szünteti meg, illetve nem enyhíti azt.

Az általános biztonsági besorolásokról itt olvashat >>