Hazatérés céljából kiállított ideiglenes magánútlevél

Ha külföldi tartózkodás során útlevele vagy személyazonosító igazolványa használhatatlanná vált, megrongálódott, lejárt, elveszett vagy eltulajdonították, kérelmére a konzul – sürgősségi esetben soron kívül – hazatérés céljából az utazás időtartamára, de legfeljebb hat hónapig érvényes ideiglenes magánútlevelet állít ki.

Az úti okmány külföldi elvesztését, ellopását, megsemmisülését, valamint az elveszettnek vélt úti okmány megtalálását Ön köteles haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított három munkanapon belül a konzulnál bejelenteni. A bejelentés személyesen, jegyzőkönyv felvételével történik, melynek során be kell mutatnia a az úti okmány elvesztésének bejelentéséről kiállított rendőrségi igazolást. 

Az elveszettként bejelentett és megtalált úti okmányát már semmi képpen NE használja!  

Az ideiglenes magánútlevelet hazaérkezését követően öt munkanapon belül le kell adnia valamely magyarországi Kormányablakban, a körzetközponti jegyzőnél vagy a jegyzőnél.

További információ a benyújtandó iratokról, az eljárás menetéről >> 

Továbbutazás és továbbtartózkodás céljából kiállított ideiglenes magánútlevél

Kivételes esetben lehetőség van a külföldön való további tartózkodásához, tovább- és hazautazásához legfeljebb egy évig érvényes ideiglenes magánútlevél kiállítására is. A konzul a kérelem előterjesztésekor vizsgálja a kérelem indokoltságát, s a kiállítási feltételek fennállását, s ennek alapján dönt arról, hogy az okmányt kiállítja-e. 

A benyújtandó iratokról bővebben itt olvashat >> 

Egyszeri visszautazásra jogosító úti okmány kiállítása

A Magyarországon menekültként, oltalmazottként, menedékesként vagy hontalanként elismert személyek, valamint a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személyek, akiknek a Magyarország által kiállított útiokmányuk külföldi tartózkodásuk során használhatatlanná vált, elveszett, eltulajdonították, a Magyarországra történő visszatéréshez Magyarország konzuli képviseletén kérhetik ideiglenes, egyszeri visszautazásra jogosító úti okmány kiállítását az alábbiak szerint. 

Részletes leírás itt található >>